Prijava za zapošljavanje

Molimo Vas da preuzmete aplikacionu formu i posaljite je na email barsk@t-com.me

Aplikaciona forma za pomorce