Opšta akta društva

 Izvještaj o sprovođenju plana integriteta Poslovnik o radu Skupštine akcionara Poslovnik o radu Odbora direktora Barska plovidba AD BarPravilnik o korištenju službenih vozila Pravilnik o koristenju mob. i fiks. telefonije Pravilnik o koristenju sre dstava reprezentacije