O Barskoj plovidbi AD

“BARSKA PLOVIDBA” AD Bar je akcionarsko društvo sa sjedištem u Baru – Crna Gora. Osnovana je 20. oktobra 2000. godine sa ciljem obavljanja pomorskog saobracaja, drugih srodnih pomorskih aktivnosti, agencijskih i ugostiteljskih poslova, medunarodne špedicije i dr.

Društvo je u početku poslovalo pod nazivom AD "Putnicki terminal" Bar, koji je u novembru 2002. promijenjen u "Barska plovidba" AD Bar. Naziv Barska plovidba potpunije govori o sadržaju poslovne aktivnosti Društva, a isti je u skladu sa pomorskom tradicijom grada Bara, jer je 1926. godine formirao društvo takvog naziva za pružanje usluga u pomorskom saobracaju.

“Barska Plovidba” AD Bar svoju osnovnu aktivnost pomorski saobracaj i prihode ostvaruje kroz komercijalno upošljavanje teretnih brodova “Bar” i “Budva”. To su brodovi za rasute terete, nosivosti oko 36.000 tona.

Brodovi „Bar“ i „Budva“ su kupljeni uz podršku Vlade Crne Gore i Ministarstva saobraćaja i pomorstva, a njihova izgradnja je završena 2014. godine u brodogradilištu Jinling u Kini. Od 2014. godine do danas brodovi se nalaze u komercijalnoj plovidbi.Takođe, Kompanija je angažovana i ostvaruje prihode od prevoza putnika i vozila na pomorskoj liniji između Crne Gore i Italije (Bar-Bari), kao i od izdavanje poslovnih prostora koji se nalaze u vlasništvu kompanije.

"Barska plovidba" AD Bar je smještena u zgradi Putnickog terminala u Baru. Ovaj moderan objekat u svom sastavu ima brojne uslužne sadržaje (restaurant, yachting club, free shop, poštu, agencije za špediciju, putničke agencije i sl.) koji putnicima pružaju kompletnu uslugu na proputovanju ka evropskim destinacijama.

STATUT